academie kunsthumaniora brugge

Toelatingsproeven Woordkunst-Drama

Voor elke instromende leerling die voor het 3de jaar Woordkunst-Drama inschrijft, worden oriënteringsproeven afgenomen met als doel de leerlingen advies te geven m.b.t. hun studiekeuze.

Voor elke instromende leerling die voor het 4de of 5de jaar Woordkunst-Drama inschrijft, worden toelatingsproeven afgenomen, die leiden tot een bindende uitspraak over het feit of de leerling in kwestie al dan niet het betreffende studiejaar van deze richting mag volgen.

Deze proeven gaan door op maandag 3 juli 2023 en woensdag 30 augustus 2023.

Meldt u hier aan voor deelname aan de toelatingsproef en wij sturen u de nodige info ter voorbereiding door!

Planning juli
- bijeenkomen ter hoogte van het secretariaat omstreeks 8.45u
- aanvang van de workshop/proeven Woord, Muziek en Dans om 9.00u – einde voorzien rond 16.00u
- een gesprek met de kandidaat-leerling, de ouders en het team van WKD-leerkrachten om 17.00u


Voorbereiding
U kunt hier een pagina downloaden met vragen over de voorgeschiedenis van de nieuwe leerlingen. De vragen behandelen de vakken toneel/verbale vorming, dans en muziek. Gelieve dit blad op de computer in te vullen en uitgeprint mee te brengen naar de workshop. Breng een recente pasfoto mee die je aan deze documenten bevestigt.

Hedendaagse dans: 

 


Verbale vorming:
 


Muziek:
  

kledij:
- nauw aansluitende T-shirt
- nauw aansluitende sportbroek
- zwarte katoenen kousen
- lange haren moeten vastgemaakt zijn

opdracht dans/choreografie voorbereiden


- de meegeleverde teksten volledig uit het geheugen kennen
- kledij: zie hedendaagse dans


3de jaar Woordkunst-Drama:
de liederen doornemen zodat melodie en tekst je niet meer vreemd zijn

4de+5de jaar Woordkunst-Drama:
- de meegeleverde liederen kunnen zingen op tekst (niet uit het geheugen)
- de notenleerlesjes kunnen lezen en zingen op noten

Er wordt geen middagmaal geserveerd. Breng dus een lunchpakket mee naar de school.